БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МАРКЕТИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
                                                         Книги                          Статии
              ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ...
Краят на рекламата каквато я познаваме от Серджо Зийман,
представена от Григор Йовов и Величка Крънджилска  Виж->>

КНИГИ

 

2008

Анастасова, Лина (2008) Маркетинг на взаимовръзките: концептуална основа и практика., КС Пресс, 254с.

Монографията е предназначена както за студенти по маркетинг, така и за мениджърите на малки и средни фирми, отделите "маркетинг и продажби". Книгата е в отговор на повишения интерес през последните години към индивидуализираните продукти, комуникации и мултиканални дистрибуции и ролята на Интернет в тях. Акцентира се задържането и потребителската удовлетвореност на клиентите, което води повече лялни клиенти. В нея може да намерите и много примери за добри практики в тази област от български и чъждестранни фирми в България като RADISON SAS, SHELL, ПРАКТИКЕР, МЕТРО, ПИКАДИЛИ и др.

2007

Костова, Септемврина и Иван Петров (2007) Управление на продажбите. 5-то изд., Крисан-С, 351с.

 

     Наскоро на книжния пазар се появи 5-то преработено издание на учебника Управление на продажбите от доц. д-р Септемврина Костова, гл.ас.д-р Иван Петров. Акцентът в това издание е върху личните продажби и особено върху презентацията, преодоляване на възраженията и успешното приключване на продажбите. Представени са и нови разработки в областта на личните продажби.

 

 

 

 

 

 

2006

Катранджиев, Христо (2006) Медияпланиране на рекламната кампания. Университетско издателство "Стопанство", 363с.

        В новата си книга Христо Катранджиев разглежда въпросите и проблемите на планирането и успешната реализация на рекламната кампания, които често остават в сянка на рекламния дизайн. Книгата е структурирана в 7 раздела, които са подчинени на логиката и технологията за разработване на медияплан на рекламната кампания. В нея се разглеждат както основните концепции, термини и понятия в рекламното медияпланиране, така и въпроси свързани с методите за определяне и оптимизиране на рекламния бюджет, стратегическите решения при медияпланирането - пред кого, кога, къде и с каква честота ше се рекламира. Представени са ролята на отделните медии като рекламни канали, като съществено внимание е отделено на сравняването, подбора и комбинирането на рекламоносителите. Последните три раздела разглеждат въпросите с разработването и реализирането на медияграфик на кампанията, медийните изследвания и особеностите на Интернет като рекламна медия. Богато илюстрирана с примери от практиката книгата на Христо Катранджиев е безценно помагало както на студентите по маркетинг, реклама и връзки с обществеността, така и на специалистите работещи в сферата на рекламата, нейното планиране и успешна реализация.

 

 

Младенова, Галина (2006) Маркетингово планиране. Университетско издателство Стопанство, 356 с.

 

        На база на натрупания теоретически и практически опит Галина Младенова балансирано е представила в книгата си постиженията на различни направления и школи, имащи съществен принос в съвременните теория и практика на маркетинга. Задълбочено са разгледани съвременните подходи и методи за разработване на маркетинговия план на фирмата, онагледени с множество примери от практиката, графики, таблици. В книгата се акцентира върху необходимостта от изпреварващи решения и проактивен стил на действие - съвременната фирма не само да реагира на промените, но и да ги предвижда и предизвиква.

 

 

 

 

2005

Gechev, Rumen (2005) Sustainable Development: Economic Aspect. Indianapolis University Press

Кръстева, Невяна (2005) Маркетинг. Авангард Прима. 156с.

Изданието съдържа: Същност на маркетинга, маркетингова концепция и маркетингов микс Маркетингова обкръжаваща среда. Маркетингови проучвания Стратегически маркетинг Процес на иновации Маркетингова продуктова /стокова/ политика Потребителско поведение Сегментиране Позициониране на пазара Маркетингова пласментна политика Маркетингова ценова политика Маркетингова комуникационна политика. Комуникационен микс. Интегрирани маркетингови комуникации Реклама Връзки с обществеността Лични продажби Краткосрочни инициативи за стимулиране на продажбите

 

 

 

Кръстева, Невяна (2005) Маркетинг и мърчъндайзинг . Авангард Прима. 200с.

 

 

 

Кръстев, Светозар (2005) Маркетинг - кратко, точно, ясно. Принципи за успешен бизнес. Сиела, С., 154с.

Ракаджийска, Светла & Стоян Маринов (2005) Туристически пазари. Стено, Варна, 190 с.

Христов, Стефан (2005) Стратегически маркетинг за бизнеса. МТ&М College, C., 263 с.

 

2004

 

Lilien, G. & Rangaswamy, A. (2004) Marketing Engineering: a computer-assisted Marketing Analysis and Planning. 2nd revised edition. Trafford Publishing.

 

Several forces are transforming the structure of the marketing profession. Marketers are seeing increasingly faster changes in the marketplace and are barraged with an ever increasing amount of information. While many viewit as science, the new marketing increasingly looks like engineering. This textbook, combined with a comprehensive collection of 26 leading-edge software models provides the student with the know-how and tools to collect the right information and perform analysis to make better marketing plans, better product designs, and better decisions.

 

 

 

Анастасова, Лина (2004) Социология на туризма или социологията в помощ на туристическия маркетинг. Летера, Пловдив, 112 с.

Брестничка, Румяна (2004) Управление на търговските марки. Унив. изд. Стопанство, С., 267 с.

Дуранкев, Боян. (2004) Маркетингово управление на висшето образование в България. Унив. изд. Стопанство, С., 128 с.

Доганов, Димитър, Дуранкев, Боян и Катранджиев Христo (2004) Интегрирани маркетингови комуникации, Унив. Изд. Стопанство, София

Ракаджийска, Светла & Стоян Маринов (2004) Маркетинг в туризма. Наука и техника, Варна, 250 с.

Узунова, Юлия (2004) Стратегическата маркетингова активност. Устойчивост на фирмите при промени.

Узунова, Юлия & Бистра Велева (2004) Международни маркетингови интервенции. Базови конструкции и анализи. Ромина, С., 143 с.

до 2003

Благоев, Веселин (2003) Маркетинг, 2-ро изд. International University
         Kнигата е отличена с Годишната награда на БАМ за 2004 в категория Най-добра книга по маркетинг

Желев, Симеон. (2000) Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия-М, С., 335 с.

 

 

СТАТИИ
 

2005

Антонова, Весислава (2005) Подценен рекламен канал ли е радиото, Капитал, 12-18 март, 49 с.

Благоев, Веселин (2005) Маркетингът продава и радва, Медиа свят, март 2005, с.10-12

Сери, Маша (2005) Мълвата като маркетингова стратегия, Сега, 11 март, 13 с.

Кандов, Борислав (2005) Създайте саморегулация на рекламата, Капитал, 26 февруари-2 март, с.49

Кандов, Борислав (2005) Телевизионни милиони, Капитал, 26 февруари-2 март, с.48

Кънчева, Диана (2005) Носталгия заля рекламите. в. 24 часа, 4 януари 2005, с. 16

Kris Oser. (2005, January 3). Online retail comes of age for holiday. Advertising Age. p.3  резюме на български

Thompson, S. (2005, January 3). Diet marketers bet on balanced options. Advertising Age. p.3 резюме на български

2004

Анастасова, Лина (2004) Брендинг чрез Интернет - стратегии и етапи при изграждане и поддържане на силна марка. сп. Маркетинг мениджър, бр. 2, март-април, 2004 с. 23-27

Анастасова, Лина (2004)Маркетингови решения за предизвикателствата на глобалния век в индустрията на услугите, сп. Банки, Инвестиции, Пари, бр. 7, 2004 с. 24-29

Благоев, Веселин (2004) Тенденциите в маркетинга до 2010 характеризират най-динамичното развитие от десетилетия насам, Международна конференция Равда, 9-12.09.2004

Дуранкев Боян, (2004) Мишена жена. Стреляй умно, Медия свят, май
           Статията е отличена с Годишната награда на БАМ за 2004 в категория Най-добра статия по маркетинг

Кафтанджиев, Христо (2004) Апели за сила и мощ, Медия свят, 2004, юни

Петрова, Таня (2004) В света на рекламите, в. Сега, 08 септ. 2004

Сегела, Жак (2004) Влиянието на творчеството върху комуникацията и големите предизвикателство на бъдещето, сп. Маркетинг Мениджър, бр. 2, март-април 2004

Crain, R. (2004, November 1). Consumer control issue is marketing’s two-edged sword. Advertising Age. p.17     резюме на български

Laurel Wentz. (2004, November 1). Marketers hone focus minorities. Advertising Age. p.55  резюме на български